50 sukimų dovanų 50 sukimų dovanų

1. Šis Uniclub pasiūlymas galioja lošėjams, atliekantiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Akcijoje gali dalyvauti lošėjai ne jaunesni nei 21 metų amžiaus.

3. Premijos kodas KOSMO turi būti panaudotas  įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje. Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 10 €.

4. 50 kazino sukimų bus suteikti žaidime CAZINO COSMOS iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. Vieno sukimo vertė – 0,10 €.

5. Kazino sukimai turi būti panaudoti per 72 valandas nuo jų suteikimo akimirkos. Nepanaudoti sukimai anuliuojami.

6. Laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų ir atlikta nustatyta minimali įmoka (pvz.: jeigu lošėjas iš suteiktų kazino sukimų laimėjo 20 €, o minimali nustatyta įmoka yra 10 €) turi būti peržaisti 5 kartus (pvz.: 30 € x 5 = 150 €) Uniclub esančiais lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokami ar panaudojami lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.

7. Atlikta nustatyta minimali įmoka (10 €) yra “įšaldoma” (lošėjas negalės atlikti išmokos), kol nebus įvykdytos pasiūlymo sąlygos.

8. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo atliktos įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

9. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

10. Jeigu lošėjas atlieka statymus iš lošimų sąskaitoje esančių lėšų prieš panaudojant suteiktus kazino sukimus – šie statymai nėra įskaitomi į premijos apyvartos reikalavimus.

11. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos pasiūlymo sąlygos.

12. Premijos sąlygų vykdyme neįskaitoma šios lošimų kategorijos: BETGAMES lošimai, lošimo automatai (Frog Story, More Lucky & Wild, Lucky & Wild, More Dice & Roll, Cats Royal, Action Money, Forest Tale, San Quentin, Dead or Alive 2 Feature Buy), KAZINO GYVAI ir stalo lošimai.

13. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

14. Sukimų premija galima pasinaudoti padengiant iki 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.

15. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.

16. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.

17. Jei po premijos gavimo 72 valandų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

18. Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. 

19. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.

20. Uniclub pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu.

21. Šis premijos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, el. piniginės sąskaitos numeris ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje). 

22. Pasiūlymas galioja iki 2021 metų birželio 15 dienos (imtinai).

23. Uniclub pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

24. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.

LAŽYBŲ KORTELĖ0