75€ nemokamas statymas 75€ nemokamas statymas

Pasinaudoję nemokamu statymu savo PREMIJOS SĄSKAITOJE, sėkmės atveju, turėsite tik laimėtą sumą, kadangi pati FREE BET suma (75 EUR) yra numinuosuojama. Premijos sąskaitoje esančias lėšas galite peržaisti tik atlikdami statymą iš UEFA EURO 2020 pasiūlos. Minimalus peržaidimo koeficientas - 1,85, statymas negali būti kombinuotas (turite statyti tik už vieną įvykį). 

1. Šis Uniclub pasiūlymas galioja tik naujai registruotiems lošėjams, atliekantiems pirmą įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Premijos kodas BETAS75 turi būti panaudotas pirmosios įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje. Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 3 €.

3. Suteikiamo statymo vertė – 75 €.

4. Norint panaudoti statymą, lošėjas turi pasirinkti įvykį lažybose ir paspausti "Pasirinkite nemokamą statymą" lažybų kortelėje.

5. Statymas gali būti panaudotas tik įvykiams iš UEFA EURO 2020 turnyro. 

6. Lošėjas už vieną įvykį gali panaudoti tik vieną statymą (atliekamas single bet). 

7. Panaudojant suteiktą statymą negalimas kombinuotas statymas, o koeficientas turi būti ne didesnis nei 3.00.

8. Statymas turi būti panaudotas vienu kartu ir negali būti padalintas dalimis.

9. Statymas grąžintas nebus, tik iš jo gauti laimėjimai. Pavyzdžiui, jei pastatytas 75 € statymas su 2.0 koeficientu ir statymas yra laimėtas, į žaidėjo sąskaitą bus pervesta 75 € (150 € laimėjimas – 75 € statymas = 75 €).

10. Suteiktas statymas lažybose turi būti panaudoti per 72 valandas nuo jo suteikimo akimirkos. Nepanaudotas statymas anuliuojamas.

11. Atlikta nustatyta minimali įmoka (3 €) yra “įšaldoma” (lošėjas negalės atlikti išmokos), kol nebus įvykdytos pasiūlymo sąlygos.

12. Laimėjimai, gauti iš suteikto statymo lažybose ir atlikta nustatyta minimali įmoka (pvz.: jeigu lošėjas iš suteikto statymo lažybose laimėjo 20 €, o minimali nustatyta įmoka yra 3 €) turi būti peržaisti 1 kartą  (pvz.: 23 € x 1 = 23 €) Uniclub lažybose su nemažesniu nei 1.85 koeficientu, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (laimėjimai, gauti iš suteikto statymo lažybose bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokami ar panaudojami lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.

13. Premijos peržaidimo sąlygų vykdyme neįskaitoma:
13.1 Anuliuotų statymų ir statymų, kurių koeficientai prilyginti „1“, sumos.
13.2 Statymai lyginis/nelyginis, dalinio išsimokėjimo (cash-out), tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymas.
13.3 Statymai už tą patį lažybų įvykį (pvz.: lošėjas, vykdydamas premijos sąlygas, atliko 5 € vertės statymą už lažybų įvykį, kad Italija laimės prieš Turkiją. Visi lošėjo ateityje atlikti statymai už šį lažybų įvykį nebus įskaičiuojami į premijos sąlygų vykdymą).
13.4 BETGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, 6 iš 60, Pokeris, Bakara, Karas, Laimės Ratas, Kauliukai, Kauliukų dvikova, Greitasis 7, 6+ Pokeris).
13.5 KAZINO GYVAI lošimai.
13.6 Kazino lošimo automatai ir stalo lošimai.

14. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo atliktos įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

15. Jeigu lošėjas atlieka statymus iš lošimų sąskaitoje esančių lėšų prieš panaudojant suteiktą statymą lažybose – šie statymai nėra įskaitomi į premijos apyvartos reikalavimus.

16. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

17. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

18. Norėdamas įvykdyti premijos peržaidimo sąlygas, lošėjas turi atlikti statymus už rungtynes, kurios pasibaigs iki premijos galiojimo pabaigos.

19. Premija galima pasinaudoti padengiant iki 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.

20. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.

21. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.

22. Jei po premijos gavimo 72 valandų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

23. Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus. 

24. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.

25. Uniclub pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti pasiūlymu.

26. Šis premijos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, el. piniginės sąskaitos numeris ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje). 

27. Pasiūlymas galioja iki 2021 metų iki birželio 30 dienos (imtinai).

28. Uniclub pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

29. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.

LAŽYBŲ KORTELĖ0