BF Games pasiūlymas! BF Games pasiūlymas!

1. Šis Uniclub pasiūlymas galioja lošėjams, atliekantiems įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Akcijoje gali dalyvauti lošėjai ne jaunesni nei 21 metų amžiaus.

3. Atlikus 20 € ar didesnę įmoką, lošėjui bus suteikiama 20 € premija. Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 20 €. Premijos kodas BFPREMIJA turi būti panaudotas įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje.

4. Premijos suma bus pervesta į Jūsų premijos lošimų sąskaitą iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. 

5. Gautos premijos ir minimalios įmokos dydžio suma turi būti peržaista 20 kartų (pvz.: gautos premijos (20 €) ir atliktos įmokos (20 €) suma 40 € x 20 = 800 €) BF Games tiekėjo lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (atliktos įmokos suma, gauta premija bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.

6. Atlikus didesnę įmoką, nei minimali įmokos suma, dalis įmokos (20 €) bus pervedama į premijos lošimų sąskaitą, o likusi įmokos dalis bus pervedama į lošimų sąskaitą, iš kurios atliekami statymai nėra įskaitomi į premijos apyvartos reikalavimus.

7. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos premijos sąlygos.

8. Premijos sąlygų vykdyme įskaitomi statymai, atlikti tik BF Games lošimo automatuose.

9. Premijos sąlygos pradedamos vykdyti tik po to, kai premija pervedama į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

10. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

11. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

12. Visi statymai yra atliekami iš lošėjo premijos lošimų sąskaitos.

13. Nuolaida galima pasinaudoti padengiant 99,9% įmokos, skirtos statymams atlikti, t. y. lošėjas atlikdamas statymą privalo panaudoti ir savo pinigines lėšas.

14. Lošėjas turi teisę atsisakyti jam suteiktos premijos per Mano paskyra -> Premijos.

15. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant premijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo lošimų sąskaitą.

16. Jei po premijos gavimo 7 dienų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

17. Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją, laimėjimus ir (ar) bet kokį statymą, atliktą naudojantis premija, sustabdyti lošėjo lošimų sąskaitoje esančių piniginių lėšų išmokėjimą, jei lošėjas ar lošėjų grupė pažeidžia premijos sąlygas ir nuostatas. Taip pat Uniclub turi teisę apmokestinti tokius lošėjus administraciniu mokesčiu, kad padengtų administracinius kaštus.

18. Lošėjui vengiant vykdyti premijos sąlygas Uniclub pasilieka teisę anuliuoti premiją ir (ar) laimėjimus, gautus vykdant jos sąlygas.

19. Kazino sukimus gali gauti tik lošėjai, atlikę pinigų įmoką į savo lošimų sąskaitą, turėję joje aktyvių lėšų ir įvykdę prieš tai surašytas premijos sąlygas (įvykdę premijos apyvartos reikalavimus arba pralošę premijos lošimų sąskaitoje esančias lėšas). Atsisakius premijos arba pasibaigus premijos galiojimo laikui, nemokami sukimai nebus suteikti.

20. Visi pasiūlymo sąlygas įvykdę lošėjai gaus 99% nuolaidą 50 sukimų, kurie bus pervesti į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

21. Kazino sukimai bus suteikti kazino žaidime RAMSES RISING ir gali būti panaudoti tik jame, vieno sukimo vertė – 0,10 EUR.

22. Kazino sukimų kodas SPINS50 turi būti panaudotas (praėjus bent 10 minučių po premijos panaudojimo) jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje.

23. Kazino sukimai turi būti panaudoti per 72 valandas nuo jų suteikimo akimirkos. Nepanaudoti sukimai anuliuojami.

24. Laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų (pvz.: jeigu lošėjas iš suteiktų kazino sukimų laimėjo 25 €) turi būti peržaisti 1 kartą (pvz.: 25 € x 1 = 25 €) BF Games tiekėjo lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokami ar panaudojami lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos. 

25. Premijos sąlygų vykdyme įskaitomi statymai, atlikti tik BF Games lošimo automatuose.

26. Jei po premijos gavimo 72 valandų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

27. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos pasiūlymo sąlygos.

28. Šis premijos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, el. piniginės sąskaitos numeris ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje).

29. Uniclub pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti premija.

30. Premijos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2021 metų kovo 1 dienos (imtinai).

31. Uniclub pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

30. Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.

B

LAŽYBŲ KORTELĖ0