40€ sportui + 40 sukimų 40€ sportui + 40 sukimų

1. Šis Uniclub pasiūlymas galioja naujiems lošėjams, atliekantiems pirmą įmoką į savo lošėjo lošimų sąskaitą. Pasiūlymu pasinaudoti galima vieną kartą.

2. Atlikus 40 € ar didesnę įmoką, lošėjui bus suteikiama 40 € premija. Minimalus įmokos dydis premijos gavimui yra 40 €. Premijos kodas SPORTUOK turi būti panaudotas įmokos atlikimo metu jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje.

3. Premijos suma ir atliktos įmokos suma bus pervesta į Jūsų premijos lošimų sąskaitą iš karto, kai bus gauta įmoka ir kai Uniclub lošimų platformoje bus patvirtintas įvestas premijos kodas. 

4. Lažybų premiją reikės peržaisti bent 7 kartus su ne mažesniu nei 1.85 koeficientu per 14 dienų.

5. Gautos premijos dydžio suma (40 €) turi būti pražaista 7 kartus (pvz.: gautos premijos suma 40 € x 7 = 280 €), iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (įmokos suma, gauta premija bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokamos ar panaudojamos lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos.
5.1 Peržaidimams tinka tik tokie statymai, kurių suma neviršija gautos premijos dydžio.

6. Atlikus didesnę įmoką, nei 40 € įmoką, dalis įmokos (40 €) bus pervedama į premijos lošimų sąskaitą, o likusi įmokos dalis bus pervedama į lošimų sąskaitą, iš kurios atliekami statymai nėra įskaitomi į premijos apyvartos reikalavimus.

7. Premijos sąlygų vykdyme neįskaitoma: 
7.1 Anuliuotų statymų ir statymų, kurių koeficientai prilyginti „1“, sumos.
7.2 Statymai lyginis/nelyginis, dalinio išsimokėjimo (cash-out), tikslus rezultatas ir priešingos pusės statymas.
7.3 Statymai už tą patį lažybų įvykį (pvz.: lošėjas, vykdydamas premijos sąlygas, atliko 5 € vertės statymą už lažybų įvykį, kad Manchester City laimės prieš London Chelsea. Visi lošėjo ateityje atlikti statymai už šį lažybų įvykį nebus įskaičiuojami į premijos sąlygų vykdymą).
7.4 BETGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, 6 iš 60, Pokeris, Bakara, Karas, Laimės Ratas, Kauliukai, Kauliukų dvikova, Greitasis 7, 6+ Pokeris).
7.5 KAZINO GYVAI lošimai.
7.6  Kazino lošimo automatai ir stalo lošimai.

8. Pirmiausia statymai yra atliekami iš lošėjo įmokos ir gautų laimėjimų, o tik tada iš premijos pinigų ir gautų laimėjimų.

9. Norėdamas įvykdyti premijos peržaidimo sąlygas, lošėjas turi atlikti statymus už rungtynes, kurios pasibaigs iki premijos galiojimo pabaigos.

10. Tuo atveju, kai atlikus atitinkamo dydžio įmoką, premija nesuteikiama automatiškai, prieš atlikdami statymus būtinai susisiekite su mumis ir klientų aptarnavimo specialistas suteiks premiją rankiniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju atlikus bent vieną statymą mūsų sistema nebeleis suteikti premijos rankiniu būdu.

11. Jei po premijos gavimo 14 dienų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, gautos premijos suma yra automatiškai išskaičiuojama iš lošėjo premijos lošimų sąskaitos. Tokiu atveju lošėjas taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant akcijos sąlygas.

12. Norėdamas įvykdyti premijos peržaidimo sąlygas, lošėjas turi atlikti statymus už rungtynes, kurios pasibaigs iki premijos galiojimo pabaigos.

13. Jei lošėjas nusprendžia atsisakyti šios premijos, jis taip pat praranda visus laimėjimus, gautus vykdant akcijos sąlygas. Atšauktos premijos ir laimėjimai negali būti grąžinti į lošėjo sąskaitą.

14. Kazino sukimai galioja lošėjams, kurie yra ne jaunesni nei 21 metų amžiaus

15. Kazino sukimus gali gauti tik lošėjai, atlikę pinigų įmoką į savo lošimų sąskaitą, turėję joje aktyvių lėšų ir įvykdę prieš tai surašytas premijos sąlygas (įvykdę premijos apyvartos reikalavimus arba pralošę premijos lošimų sąskaitoje esančias lėšas). Atsisakius premijos arba pasibaigus premijos galiojimo laikui, nemokami sukimai nebus suteikti.

16. Visi pasiūlymo sąlygas įvykdę lošėjai gaus 99% nuolaidą 40 sukimų, kurie bus pervesti į lošėjo premijos lošimų sąskaitą.

17. Kazino sukimai bus suteikti kazino žaidime FOOTBALL MANIA DELUXE ir gali būti panaudoti tik jame, vieno sukimo vertė – 0,10 EUR.

18. Kazino sukimų kodas 40SUK turi būti panaudotas (praėjus bent 10 minučių po premijos panaudojimo) jį įrašant specialiame laukelyje „Premijos kodas“ esančiame Uniclub svetainėje.

19. Kazino sukimai turi būti panaudoti per 72 valandas nuo jų suteikimo akimirkos. Nepanaudoti sukimai anuliuojami.

20. Laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų (pvz.: jeigu lošėjas iš suteiktų kazino sukimų laimėjo 25 €) turi būti peržaisti 1 kartą (pvz.: 25 € x 1 = 25 €) Uniclub lošimo automatais, iki kol lošėjo premijos lošimų sąskaitoje esančios piniginės lėšos (laimėjimai, gauti iš suteiktų kazino sukimų bei laimėjimai, gauti vykdant premijos sąlygas) galės būti išmokami ar panaudojami lošiant kitus Uniclub esančius lošimus. Statymo reikalavimo vykdymo eigą galite stebėti per Mano paskyra -> Premijos. 

21. Gautų laimėjimų peržaidimo sąlygų vykdyme neįskaitoma šios lošimų kategorijos: BETGAMES lošimai (7 iš 42, 5 iš 72, 6 iš 60, Pokeris, Bakara, Karas, Laimės Ratas, Kauliukai, Kauliukų dvikova, Greitasis 7, 6+ Pokeris), lošimo automatai (Frog Story, More Lucky & Wild, Lucky & Wild, More Dice & Roll, Cats Royal, Action Money, Forest Tale), KAZINO GYVAI ir stalo lošimai.

22. Jei po premijos gavimo 72 valandų laikotarpyje premijos sąlygos nėra įvykdomos, premija ir visi laimėjimai, kurie buvo gauti vykdant premijos sąlygas, automatiškai anuliuojami.

23. Lošėjas vieno statymo metu gali statyti ne daugiau kaip 3 € iki kol bus įvykdytos pasiūlymo sąlygos.

24. Šis premijos pasiūlymas yra skirtas tik vienam asmeniui, šeimai, butui, IP adresui, elektroninio pašto adresui, telefono numeriui, tam pačiam mokėjimo sąskaitos numeriui (kreditinė kortelė, el. piniginės sąskaitos numeris ir pan.) bei bendram kompiuteriui (darbo vietoje ar interneto kavinėje).

25. Uniclub pasilieka teisę bet kuriam lošėjui ar lošėjų grupei neleisti pasinaudoti premija.

26. Premijos suteikimo pasiūlymas galioja iki 2021 metų kovo 5 dienos (imtinai).

27.  Uniclub pasilieka teisę savo nuožiūra keisti premijos sąlygas.

28.  Dėmesio! Tai yra azartinių lošimų reklama. Azartiniai lošimai nėra tinkamas būdas spręsti finansines problemas. Prieš pradėdami naudotis premija, susipažinkite su taisyklėmis ir elkitės atsakingai.
 

LAŽYBŲ KORTELĖ0